Η εταιρεία

Red and bright yellow light trails of vechicles on a motorway and power cables at dusk

Η Cedalion Energy αποτελεί τον ενεργειακό βραχίονα της Χαλυβουργίας Ελλάδος, ενός μεγάλου βιομηχανικού ομίλου με ιστορία 75 ετών και από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας της χώρας, με μερίδιο περίπου 1% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Η Cedalion Energy είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην παρακολούθηση της εγχώριας αλλά και των περιφερειακών αγορών ενέργειας καθώς και της διαχείρισης ενός σύνθετου χαρτοφυλακίου καταναλώσεων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα:

Ηλεκτρισμός: Παροχές Υψηλής Τάσης
Παροχές Μέσης Τάσης
Φυσικό Αέριο: Συμβάσεις Επιλέγοντος Πελάτη (> 100.000 ΜWh ετησίως)
Συμβάσεις Μη Επιλέγοντος Πελάτη (< 100.000 ΜWh)
Εμπορία Ρύπων: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS)
Πλατφόρμα εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων

Με βαθιά γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και αναγκών των καταναλωτών ενέργειας, η Cedalion Energy αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές που αγωνιούν για το κόστος της ενέργειας και τις συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά τους.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας είναι στη διάθεσή σας για να προσδιορίσετε με ακρίβεια τις ανάγκες σας, να εξηγήσει τις εναλλακτικές και να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση.